مرکز تحقیقات اسلام مووی (مهاجر)

اشتراک گذاری :

 

به نام خدا – مرکز تحقیقات اسلام مووی یا مهاجر با روش های جدیدی تولید محتوا می کند که د نوع خودش خاص است. مخصوصا در حوزه نشر کتابهای الکترونیکی تولید می کند که با دیگر کتاب ها از جهت ارائه متفاوت است.

اما این تولید محتوا چگونه انجام می شود و چه تفاوت هایی با دیگر محتوا ها دارد :

الف :  ما رابطه خودمان با کسانی که محصولات ما را استفاده می کنند، رابطه ای از روی اعتماد قرار داده ایم. به همین خاطر از نوشتن منابع و مواخذ طول دراز در تولیداتی که داریم پرهیز می کنیم. تولیدات ما کاملا مفید است و کلمه به کلمه آن قابل استفاده برای مخاطب طراحی می شود تا مخاطب وقت خود را روی منابع و مواخذ و مقدمات و طول و تفضیل اضافی نگذارد.

ب : ما از همه ی منابع اساتید و بزرگان آن موضوع استفاده می کنیم یعنی اگر سخنرانی یا کلیپ و یا مطلبی در صفحه و سایت آن بزرگ و دانشمند یا عالم منتشر شود هم جزو منابع ما قرار می گیرد و بنابراین مطالب بروزترین حالت ممکن به دست مخاطب می رسد.

ج : ما از تجربیات بشری هم بهره می بریم. البته تاجایی که این تجربیات منافاتی با اصول آن موضوع نداشته باشد. این مهم باعث می شود مخاطب گاهی مطالبی را از ما دریافت کند که کاملا برایش ملموس است.

د : از ادبیات خاصی که به نوعی می توان گفت دستوری و صریح است استفاده می کنیم و سعی می کنیم طوری مطلب را به دست مخاطب نرسانیم که احساس کند نویسنده با آن بیگانه بوده است.

ه : اولویت ما استفاده از منابع ایرانی و اسلامی است.

ان شالله در آینده نزدیک بیشتر از مرکز تحقیقات اسلام مووی (مهاجر) خواهید دانست.