حمله و هجمه بی سابقه شبکه های تلویزیونی و اینترنتی، من و تو و مصی علینژاد به استاد شجاعی!

حمله و هجمه من و تو و مصی علینژاد به استاد شجاعی!/ انقلاب اسلامی و بشارت در روایات! کسانی که استاد شجاعی را بشناسند، می دانند از کسانی است که در زمینه ظهور، هر چه از دستش بر می آید انجام می دهد. کسی که با تمام وجود دراین عرصه قدم بر میدارد و فردی بسیار باسواد و درس خوانده و مدارج بالای حوزه را هم گذرانده و در عین حال در میدان و جهادی است. استاد شجاعی تفکرات بسیار عالی و کاربردی در زمینه های مختلف دارد که می…