تبلیغات اینترنتی گوگل

اشتراک گذاری :

آگهی قبل ویدئو

پشتیبانی  Google Interactive Media Ads SDK برای HTML5 ( Pre-Roll )

177915445097030
Watch LaterAdded
۰۱:۱۹
GAMEVIDEO ADS

YOUTUBE VIDEO WITH GOOGLE IMA

admin
The Google IMA SDK for HTML5 V3 allows developers to request and track VAST ads in a HTML5 video environment. For platform compatibi…
۰۶۸۹۵۷۰

177915445097030
Watch LaterAdded
۰۰:۰۱:۰۰
VIDEO ADS

VIMEO VIDEO WITH GOOGLE IMA

admin
The Google IMA SDK for HTML5 V3 allows developers to request and track VAST ads in a HTML5 video environment. For platform compatibi…
۰۴۳۲۰.۹K0

177915445097030
Watch LaterAdded
۰۵:۱۶:۳۵
GAMEVIDEO ADS

TWITCH VIDEO WITH GOOGLE IMA

admin
The Google IMA SDK for HTML5 V3 allows developers to request and track VAST ads in a HTML5 video environment. For platform compatibi…
۰۷۲۳۶۰۳۰

177915445097030
Watch LaterAdded
۰۰:۰۷:۲۰
GAMEVIDEO ADS

FACEBOOK VIDEO WITH GOOGLE IMA

admin
The Google IMA SDK for HTML5 V3 allows developers to request and track VAST ads in a HTML5 video environment. For platform compatibi…
۰۳۸۴۶۸۹۰

177915445097030
Watch LaterAdded
VIDEO ADS

SELF-HOSTED VIDEO WITH GOOGLE IMA

admin
The Google IMA SDK for HTML5 V3 allows developers to request and track VAST ads in a HTML5 video environment. For platform compatibi…
۰۲۶۲۹۴۰

Related Images:

Views: 3

نودیها

مجله سرگرمی نودیها

ما سعی کردیم با دیگر مجله های موجود در اینترنت کمی متفاوت باشیم اینجا اگر جستجو کنید مطالب متنوع بسیاری خواهید یافت. بیش از 16000 مطلب ...