نظر پیامبر اکرم (ص) درباره نمازهای آخر وقت و سریع السیر!

سایت نودیها : گروه فعالیت‌های قرآنی: خداوند در آیه ۱۴۲ سوره مبارکه نساء به ویژگی نماز منافقان اشاره کرده و می‌فرماید: هرگاه به نماز برخیزند با کسالت برخیزند، آن هم براى خودنمایى به مردم و خدا را جز اندکى یاد نمى‏‌کنند. منافق کسی است که در ظاهر خود را مؤمن نشان می‌دهد در حالی که در دل ایمان ندارد. نفاق هم مثل هر صفتی، دارای شدت و ضعف است و احتمال دارد مسلمان هم درجاتی از نفاق را داشته باشد. برای اینکه زمینه‌های به وجود آمدن صفت زشت نفاق در…