حجت الاسلام پناهیان: درست‌‌ترین تعریف از همسر

بالا