ساعتی ۶ کانتینر پوشاک از ترکیه وارد کشور می‌شود/ این حجم قاچاق نمی‌تواند از طریق کوه و کوله بری باشد

بالا