میلاد رسول الله و کودکان در خانه که می توان با جعبه شیرینی شادشان کرد!

اشتراک گذاری :

به نام خدا – سایت نودیها – توصیه شده است که حداقل یک جعبه شیرینی در شبهای میلاد به خانه ببرید یا هدیه و عیدی به کودکان بدهید تا بچه ها و کودکان حال خوشی از این جشن ها در خاطرشان بماند. تفریح و رستوران و جاهای خوش گشتن خیلی برای این شبها مناسب خواهد بود و باید به بچه ها و خانواده گفت این شادی برای شب میلاد است. هیئت و مسجد هم که جای خودش را دارد در این شبها رفتن بسیار لذت بخش است.