همسر بهاره رهنما: دوست ندارم زنم در این محیط های کثیف هنری رفت و آمد کند!

بالا