شعر خوانی صابر خراسانی-لذت دنیاست در پیمودن فرسنگ ها

متن شعر: لذت دنیاست در پیمودن فرسنگ هاخوب می فهمند این حرف مرا دلتنگ ها هیچ جا غیر از رواق تو هیچ جا صلح باشد بینشان آیینه ها و سنگ ها پیش تو فرقی ندارد که سیاهم یا سپید مهربانی تو مشهور است با یکرنگ ها پیش تو هیچ ابن هیچم ای بزرگ ابن بزرگ نام ها نزد تو چیزی نیست غیر از ننگ ها ناهماهنگی شیپور نقارخانه ات یاد داده دلبری را بر همه آهنگ ها اشک را اینجا زبانی مشترک دیدیم ما با تمام اختلاف لهجه ها فرهنگ…