شش راه برای کنترل عصبانیت و خشم!

مجله نودیها :  زیاد می شنویم که بزرگان می گویند: ماه رمضان تنها ماه گرسنه نگه داشتن شکم از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه ماه حفظ  چشم ، زبان ،گوش و همچنین کنترل رفتار  و به خصوص  خشم محسوب می شود. یعنی در کنار این حفظ شکم، می بایست کارهایی هم انجام دهیم که به تقوای الهی نزدیک شویم.  یکی از رفتارهایی که باعث می شود ما نتوانیم کنترلی بر زبان و اعضای خود داشته باشیم، عدم کنترل خشم و غضب است. اینکه در هنگام رانندگی با یک اتفاق کوچک…