راهنمای خرید گیاهان آپارتمانی

مجله نودیها :  از کودکی و در کتابهای درسی یاد گرفتیم که هر گیاهی برای رشد به آب، خاک و نور احتیاج دارد. به همین خاطر وقتی زندگی‌ها آپارتمانی و محدود به خانه‌هایی شد که نور کمی دارند، گیاه و پرورش آن نیز خود به خود از بعضی خانه‌ها جمع شد. اما طولی نکشید که سر وکله گیاهان سبزی به نام «آپارتمانی‌ها» پیدا شد. گیاهانی که برای رشد به نور مستقیم و زیاد آفتاب نیاز ندارند و نور مصنوعی خانه‌ها مثل همین چراغهای خانه، برای آنها کافی است. با این…