اوج وحشی گری دنیا دادرسان – سواد رسانه‌ای (۳)

حتی لحظه ای فکر کردن‌ تن آدمی و میلرزونه که این موجود با این تفکرات رو بعضیا به آهنگش گوش میدن یا توییتش و لایک می کنن