۱۰ کتاب برای روز دانشجو و دانشجویان!

مجله نودیها :  واژه «دانشجو» و برداشت از آن در کشور و به ویژه میان نسل جدید دانشجویان، نیازمند دگرگونی فکری است. اینکه «دانشجویی» تنها یک مقطع یا عنوانی برای ورود به یک طبقه اجتماعی و یا ابزاری برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی و جناحی که به قربانی‌کردن اهداف والای دانشجویی و کسب علم می‌انجامد، نیست؛ بلکه «دانشجویی» یک «مکتب مقدس» و یک «تلاش مقدس» است و راه این مکتب در زمان دفاع مقدس با اهدای چهارهزار شهید دانشجو بیش از پیش برای ما شناخته شد. مجمع ناشران انقلاب…