ویدئویی هشداردهنده برای اینکه در رستوران‌ها نقره داغ نشوید!

نودیها:دختری که به همراه خانواده اش به رستوران رفت بود، طعمه نقشه شوم سارقان شد. این دختر سرگرم گوش دادن به صحبتهای افراد خانواده  پشت میز نشسته بود، بی خبر از اینکه سارقان حرفه ای به عنوان مشتری کنار او ایستاده‌اند. در حالی که دختر کاملا به آنها بی توجه بود، سارقان با نقشه حرفه‌ای خود کیف او را به سرقت بردند بدون آنکه حتی متوجه چیزی بشود. شاید تماشای این ویدئو هشداری باشد که چه در رستوران ها و چه در سایر مکان‌های شلوغ احتیاط بیشتری به خرج دهیم تا طعمه…